En çok ilan girilen ilçeler
Anket

Belediyemizin iş arayan ve işverenleri buluşturduğu bu platformumuz hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Kurum İçi Eğitim, Güçlü Yerel Yönetim - Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri Projesi

20.01.2017 ,Cuma 08:50

 

KURUM İÇİ EĞİTİM, GÜÇLÜ YEREL YÖNETİM

YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMLERİ

 

 

Hazırladığımız “Kurum İçi Eğitim, Güçlü Yerel Yönetim - Yöneticilik Ve Liderlik Eğitimleri” isimli projemiz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı maça ve hedeflerine ve Çanakkale Belediyesi 2015-2019 yılı Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıştır. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanları en önemli kaynak olarak gören, onların memnuniyetlerini, motivasyonlarını yükselterek potansiyellerini açığa çıkaran ve performanslarını geliştiren bir sistemdir. Bu doğrultuda teknik destek projemiz, Belediyemizin stratejik amaçları doğrultusunda;

1.      İnsan kaynaklarından, belediyemizin amaçlarını doğrultusunda en verimli ve etkin biçimde yararlanılması,

2.      İnsanların gereksinimlerinin karşılanarak, motive olmalarının ve işten zevk almalarının sağlanması,

3.      İnsanların, kişisel ve mesleki açıdan gelişmelerinin sağlanması,

4.      Kuruluş amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve stratejilerin uygulanabilmesi için olumlu ve sağlam bir örgüt kültürünün oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

 

Gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları üst yönetici ve birim müdürlüklerindeki yöneticilerin ihtiyacına göre belirlenmiştir. Belediye Başkan Yardımcıları ve Müdürlere yönelik liderlik ve yöneticilik, kurumsal itibar yönetimi, koç stili liderlik gibi eğitimler planlanmıştır.

İnsan kaynakları yönetiminde en önemli kişiler olan bu bireylerin liderlik özelliklerinin geliştirilmesi, çalışanlarıyla olan iletişim ve etkili ekip çalışmaları konusunda bilgi ve deneyiminin arttırılması; daha iyi hizmet kalitesini destekleyecektir. Gerçekleştirilecek; duygusal zeka, etkili takım çalışması ve yenilikçi problem çözme eğitimleri; kurum kültürünün geliştirilmesini ve motivasyon artımına katkı sağlayacaktır.

 

Liderlik Ve Yöneticilik           : 1 Gün 3 Saat (25 Katılımcı)

Kurumsal İtibar Yönetimi      : 1 Gün 3 Saat (25 Katılımcı)

Etkili Takım Çalışması           : 1 Gün 3 Saat (25 Katılımcı)

Koç Stili Liderlik                    : 1 Gün 3 Saat (25 Katılımcı)

Duygusal Zeka                       : 1 Gün 3 Saat (25 Katılımcı)

Çalışanları Elde Tutma           : 1 Gün 3 Saat (25 Katılımcı)

Yenilikçi Problem Çözme       : 1 Gün 3 Saat (25 Katılımcı)

 

Kuruluşların başarılı olabilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar; ürün ya da hizmet üretebilmek için fiziksel ve finansal kaynaklar, ürün ve hizmetlerin müşteriler ile bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesi, kuruluşa ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi ve fikir üretmeyi içeren insan kaynaklarıdır. Başarı için bunların hepsi önemli olmakla birlikte günümüzde rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek kaynak, insan kaynağı olarak görülmektedir. Enformasyon çağında başarılı olmanın tek yolu, yüksek motivasyona sahip insanlar yetiştirmek ve sağlıklı, yüksek performanslı kuruluşlar oluşturmaktır. Kısacası, başarı insanlara bağlı; başarıya ulaşmak için insanların liderlere ihtiyacı var.

  

İnsanın becerileri, tutum ve davranışları, ilişki kurma ve yönetme tarzları, inanç ve değerleri bütün organizasyonlarda başarıyı belirleyici unsurdur. Bu nedenle insan kaynakları yönetimindeki başarı, yüksek performanslı organizasyonun amacına ulaşmasının anahtarı olacaktır.

Çanakkale Belediyesi, 1912 yılında kurulmuş olup; günümüzde 20’den fazla farklı hizmet birimiyle sosyal belediyecilik alanında örnek kent olarak gösterilmektedir. Her geçen gün kentlilere yönelik hizmetlerine bir yenisini ekleyen belediyemiz; hizmet standartlarının geliştirilmesini de oldukça önemsemektedir. Katılımcı yönetimde örnek belediye vizyonuyla; kentlilerin istek ve görüşlerini dikkate alan, gerçekleştirdiği çalışmalarda iletişim mekanizmaları kuran belediyemizin; çalışanlarının mutluluğu, sorumluluğu paylaşmaya katılması ve sahiplenme duygusunun gelişmesi, kendilerini geliştirebilecekleri ve başarma duygularını geliştirme şansının verilmesi; kentlilere yönelik hizmetlerin kalitesinin artmasını doğuracaktır.

274 Memur, 240 İşçi, 568 Taşeron, 43 Sözleşmeli olmak üzere toplam 1125 personeliyle çalışmalarını yürüten belediyemiz; insan yönetimi konularında da oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kentimizin sosyal, ekonomik, kültürel ve hayata dair her alanında hizmet vermeye çalışan Belediyemiz ve personelinin; bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, etken yönetilmesini sağlayan fonksiyon ve çalışmaların geliştirilmesi; verilen hizmetlerin geliştirilmesine, daha mutlu ve huzurlu bir Çanakkale’nin inşası için gereklidir.

Belediyemiz personelinin verimliliğinin arttırılması konusunda gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını hazırlamak ve yürütmek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevidir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim planlaması yapılmaktadır. 2016 yılında yapılan eğitim ihtiyaçları arasında kişisel gelişim meslek alanı altında Takım Çalışması; Motivasyon, Kurumsal İtibar Yönetimi ve Stres Yönetimi alt başlıklarıyla beraber 333 kişi tarafından tercih edilerek kişisel gelişim meslek alanı altında %32,56’lık bir orana ulaşmıştır.

Ayrıca 2014 yılında hazırlanan 2015-2019 stratejik planında “İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimliliği arttırmak” önemli bir stratejik hedef olarak alınmıştır. Belediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlamak, kuruma katkıları ve iş başarımlarının en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak mesleki ve kişisel eğitim programları, seminerler hazırlamak; müdürlüğümüzün asli görevleri arasında yer almıştır. Güney Marmara Kalkınma Ajansının kurum kapasitesi geliştirilmesine yönelik hazırlanan bu teknik destek projesi, üst düzey yönetici ve birim müdürlüklerindeki yöneticilerin duygusal zeka, etkili takım çalışması ve yenilikçi problem çözme eğitimleriyle; kurum kültürünün geliştirilmesini ve motivasyon artımına katkı sağlayacaktır.

Teknik Destek Programı projemiz ile Çanakkale Belediyesi yönetiminde ve çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu toplam 25 üst düzey yöneticimiz ve müdürümüz, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerini geliştirecek 7 gün sürecek 21 saatlik eğitime katılacaktır. 

  

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK:

Personelimizin, temel yöneticilik fonksiyonları ile ilgili bilgilerini güncellemeleri, doğru iletişim kurarak farklılıkları yönetebilmeleri, ekipte motivasyon ve performans sağlayabilmeleri; yöneticilik/liderlik ile ilgili farkındalık kazanmaları için gerekli olan bilgilerin kazanılması hedeflenmektedir.

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ:

Kurumların konumlandırılması için kurumsal kimliğinin şekillendirilmesi, kurum vizyonunun belirlenmesi, lider, konu ve kriz iletişimi konusunda alt yapının tesisi ve uygulama çalışmalarının hayat geçirilmesi dikkatle ele alınması konusunu sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.

ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI:

Yöneticilerin, yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup kurum verimliliğini artırmayı hedeflenmektedir. Takım oyunları, görsel eğitim materyalleri, rolplay çalışmaları ile desteklenen eğitimin, kurumumuza ve katılımcılara kalıcı değerler yaratması amaçlanmaktadır.

KOÇ STİLİ LİDERLİK:

Günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uygulamalı eğitim ortamında, iş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımları bulabileceğiniz bu program, katılımcılara bütünü görmeyi sağlayacak perspektifi kazandıracaktır.

DUYGUSAL ZEKÂ:

İş ve sosyal yaşamda başarılı olmak için düşünce ve duyguların bütünlük içinde olması gerekmektedir. Bu bilinçle, eğitim; çalışanların kendi ve başkalarının duygularını tanıması, kendisini harekete geçirebilme, ilişkiler içinde duyguları iyi idare edebilme yeteneğini geliştirmeyi sağlayacak donanımların kazanılmasını sağlar.

ÇALIŞANLARI ELDE TUTMA:

Birçok kurum ve kuruluş son yüzyılda çalışanlarını kurumlarında tutmaları konusunda çok büyük problemler yaşıyor, çalışan devir hızının 2 seneye düştüğü ülkemizde artık bu değerli çalışanların deneyimlerini yine kurumumuza aktarmaları için elde tutmak için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor bu program çalışanlarımız niçin bizimle çalışsın sorularına cevap vermeyi amaçlamaktadır.

YENİLİKÇİ PROBLEM ÇÖZME:

Personelimize problem ve problem çözme süreci hakkında bir yaklaşım farklılığı aktarılacak; problem teşhis teknikleri ile problem çözme teknikleri hakkında egzersizler ve örnekler yardımıyla detaylı bilgi ve tecrübe paylaşılmaktadır. Uygulanan program, yöneticilerin ortak vizyon doğrultusunda hareket etmelerinin önemini ortaya çıkaracaktır. Bu da diğer çalışanlar için örnek yaratacak, aynı zamanda kurumsal motivasyonun ve sahiplenmenin hizmet kalitesi üzerine etkilerini somut çıktılarla algılamalarını sağlayacaktır.

 

 

Okunma : 83
  • Bugün Ziyaret: 194
  • Bugün Gösterim: 307
  • Toplam Ziyaret: 16259
  • Toplam Gösterim: 93576
Web sitemizisi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için; Internet Explorer 8.0 ve üzeri, Firefox 3.5.0 ve üzeri tarayıcılar kullanmanızı öneririz. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, işarayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep edilmemektedir.

Çanakkale Belediyesi
Kariyer ve İş Geliştirme Ofisi
Çanakkale iş ilanları, iş ilanları